Stein

Onze trimodale op- en overslaghaven met een kadelengte van ruim 1 km is gelegen op de chemie site van Chemelot.  

Met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar zijn we uitgegroeid tot één van de grootste binnenhavens van Nederland die de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen verbindt met de industrie in de Euregio en het Duitse achterland.  


Gelegen aan de hoofdvaarweg Juliana kanaal met een diepgang van 3,00 m is de haven bereikbaar voor klasse Va binnenvaartschepen en duwbakken tot 3.000 ton.  De haven wordt momenteel voorbereid voor klasse Vb.


In de afgelopen jaren werd er in Stein geïnvesteerd in moderne opslaghallen en all-weather terminals voor kunstmest. Op ons 2,5 ha grote vloeistofdicht terrein hebben we met ons uitgebreide vergunningsstelsel de mogelijkheid om diverse producten veilig voor milieu en omgeving op te slaan waaronder vervuilde grond, slakken, kunststof, teerhoudend asfalt etc.
Het haventerrein beschikt nog  over een spoorwegtracé met aansluiting op het internationale railnetwerk voor het rechtstreeks laden en lossen van wagons van en naar schip of vrachtwagen.

Bijgaand de link voor onze veiligheidsregels:  Veiligheidsregels Stein

Plan Route!