Privacy

Wessem Holding BV, en alle gelieerde ondernemingen, hierna te noemen “WPS” hecht veel waarde aan uw persoonsgegevens. Deze verklaring beschermt je privacy en informeert hoe er op onze website wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van:

 • Wessem Holding BV
 • Wessem Port Services Group BV
 • Wessem Port Services Maastricht BV
 • Wessem Port Services Wessem BV
 • Wessem Port Services Materieel BV
 • Wessem Lanaken BV
 • Wessem Wegtransport BV

Hierna te noemen WPS.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens worden door WPS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Uitvoering geven aan de verstrekte opdracht

Uw  persoonsgegevens worden door WPS opgeslagen ten behoeve van verwerking(en) voor de looptijden van een overeenkomst en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder.

Delen van persoonsgegevens met derden

WPS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit noodzakelijk is, voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.

WPS deelt enkel, op basis van wettelijke verplichtingen, uw gegevens met instanties en organisaties als de wet- en regelgeving hier verplicht. Een voorbeeld hiervan is als een wettelijk instantie (bv Politie) in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de door WPS verwerkte persoonsgegevens schriftelijk op te vragen.

Naar aanleiding van de ontvangen stukken heeft u de mogelijkheid aan te geven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

U heeft te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u afgegeven persoonsgegevens in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens sturen per

mail:            info@wessem.com

per post:      WPS Group BV, Buitenhavenweg 7,  6171 DW Stein

Mocht u klanten hebben over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u hierover direct contract met ons op te nemen.

Beveiliging

WPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelingen genomen uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens
 • Alle personen die namens WPS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn behouden aan geheimhouding.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van onze systemen.
 • We evalueren en testen regelmatig onze maatregelen.

WPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, wij verzoeken u daarom regelmatig deze policy te checken.