Wessem
Wessem
Wessem

Stein

De trimodale op- en overslaghaven in Stein is, met meer dan 2,5 miljoen ton overslag per jaar,  uitgegroeid tot één van de grootste binnenhavens van Nederland. Een echte doorvoerhaven die de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen verbindt met Zuid Limburg, Aken en het Duitse achterland. We hebben dagelijks verbindingen per schip, auto en trein naar de zeehavens.

Met een kadelengte van ruim 1.km langs het Juliana kanaal en een diepgang van 3,10 m is de haven bereikbaar voor binnenvaartschepen en duwbakken tot 2.500 ton. We hebben mogelijkheden om schepen te beladen m.b.v. diverse kranen of via enkele steigers.

In januari 2012 werd een nieuwe havenloods voor kunstmest in gebruik genomen met een geïntegreerde automatische overdekte scheepsbeladings-installatie waardoor we de schepen nog sneller kunnen afhandelen en ook nog tijdens elk weertype.Een 2e installatie zal begin 2015 gereed komen.

Het haventerrein beschikt over een uitgebreid spoorwegemplacement met aansluiting op het internationale railnetwerk voor het rechtstreeks laden en lossen van wagons van en naar schip of vrachtwagen.
Op ons 2,5 ha grote vloeistofdicht terrein hebben we met ons uitgebreide vergunningsstelsel de mogelijkheid om diverse producten veilig voor milieu en omgeving op te slaan waaronder vervuilde grond, slakken, teerhoudend asfalt etc.

De Container Terminal Stein is een zeer belangrijke logistieke schakel in het containervervoer tussen de Euregio en de zeehavens. Met een capaciteit van 100.000 TEU, de directe aansluiting op rail, water en snelwegen en eigen containertrucking zijn we in staat om zeer efficiënt en flexibel te opereren.